Belastingadvies » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Erfbelasting - schenken door leningen aan kinderen

Erfbelasting - schenken door leningen aan kinderen

Als instrument om vermogen over te hevelen naar de volgende generatie bestaan er een aantal mogelijkheden. De uitdaging daarbij is om vermogen zonder heffing van belasting over te dragen. Met de aanpa…

Investeringsaftrek - kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De wetgever heeft een aantal aantrekkelijke regelingen opgezet om het investeren door ondernemers fiscaal te stimuleren. Deze faciliteiten kun je als ondernemer in de jaarlijkse belastingaangifte clai…
Fundamentele analyse  kasstroom

Fundamentele analyse kasstroom

In dit artikel zal het fenomeen kasstroom aan de orde komen. Inzicht in de kasstromen zegt je als belegger of en hoe een onderneming in staat is liquiditeiten te genereren. De onderneming stelt een St…
Lijfrente  de verschillende regimes

Lijfrente de verschillende regimes

Door de jaren heen zijn er veel veranderingen aangebracht in de wetgeving rondom lijfrenten. Sinds de invoering van de wet Inkomstenbelasting 2001 zijn er drie verschillende regimes om rekening mee te…

BTW vakantiewoning

In Nederland bevinden zich vele parken met vakantiewoningen. Voor veel mensen is het een belegging voor de langere termijn of een mooie plek om zelf op vakantie te gaan. Daarnaast kun je de kosten vaa…
Erfenis - testament en wilsrechten

Erfenis - testament en wilsrechten

Bij het overlijden rijst de vraag wat de positie is van de langstlevende ten opzichte van de kinderen. Door hertrouwen van de langstlevende en de werking van de wettelijke verdeling bestaat de kans da…
Aanmerkelijk Belang  Box II Inkomstenbelasting

Aanmerkelijk Belang Box II Inkomstenbelasting

Als u een eigen vennootschap heeft, kwalificeert u als aanmerkelijk belanghouder of directeur grootaandeelhouder (hierna: dga). Een aantal voordelen, dat u geniet als dga zijn belast in Box II van de…
Btw- omzetbelasting startende ondernemer

Btw- omzetbelasting startende ondernemer

Als ondernemer heeft u ook te maken met de heffing van omzetbelasting of btw (belasting toegevoegde waarde). U int als ondernemer deze belasting voor de overheid en draagt deze af aan de Belastingdien…
RUO - Resultaat uit overige werkzaamheden

RUO - Resultaat uit overige werkzaamheden

Naast winst uit onderneming en loon uit dienstbetrekking kent de inkomstenbelasting nog een belangrijke categorie te belasten inkomsten. Dit is het resultaat uit overige werkzaamheden (hierna: RUO). R…
WIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemers

WIA arbeidsongeschiktheidsverzekering werknemers

Wat voor vangnet heeft u als u arbeidsongeschikt raakt? Als werknemer heeft Nederland deels voor u een vangnet opgezet. Maar dat vangnet is lang niet altijd genoeg. Wat voor aanspraak heeft u en wat m…